top of page

Home /

Neem deel aan de Grote Burgerenquête over de Verkeersveiligheid

De automobilisten en motorijders hebben ook de recht om hun opinies betreffende de verkeersveiligheid te kunnen geven!Hoe kunnen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen?


De federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet werkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024. Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een ​​maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, organiseren de minister, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een grote burgerenquête.


De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.


Deze online enquête is de eerste stap in het participatietraject. Van 7 juli tot 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's:


  1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?

  2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?

  3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

Klik op één of meer thema’s en geef jouw mening!


In september 2021 worden ook burgerpanels georganiseerd. Dit is het tweede deel van het participatietraject. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de discussies in deze panels.


Commenti


bottom of page