De automobilisten en motorijders hebben ook de recht om hun opinies betreffende de verkeersveiligheid te kunnen geven!

Neem deel aan de Grote Burgerenquête over de Verkeersveiligheid

Hoe kunnen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen?

De federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet werkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024. Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een ​​maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, organiseren de minister, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een grote burgerenquête.

De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.

Deze online enquête is de eerste stap in het participatietraject. Van 7 juli tot 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's:

 1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?

 2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?

 3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

Klik op één of meer thema’s en geef jouw mening!

In september 2021 worden ook burgerpanels georganiseerd. Dit is het tweede deel van het participatietraject. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de discussies in deze panels.

Hier clicken

Persbericht 17/06/2021 11:30

67,8% van de Brusselaars, of 2 op 3, is het niet eens met de veralgemening van 30km/u!

De veralgemeende 30km/u maakt geen deel uit van het "Good Move"-plan, in tegenstelling tot wat men de Brusselaars probeert te doen geloven! Het plan voorziet slechts enkele maatregelen om in bepaalde wijken 30km/u in te stellen, binnen een straal van 1 tot 2,5km eromheen!

 Persbericht  18/05/2021 - 18:00  

72,1% van de mensen met verminderde mobiliteit (PBM), denken dat het plan “Good Move” hun mobiliteit bemoeilijkt!

Een tweetalige enquête* uitgevoerd door de VZW Mauto Défense, toont aan dat in tegenstelling met wat Mobiliteit Brussel bevestigd, meer dans 400.000 mensen met beperkte mobiliteit zich vergeten en achter uitgesteld voelen, door de nieuwe maatregelen van het “Good Move” plan.

Het openbaar onderzoek georganiseerd door Mobiliteit Brussel om het mobiliteitsplan “Good Move” goed te keuren, heeft het probleem van mensen met beperkte mobiliteit (PBM) verwaarloosd. Niettemin, zijn er in de regio, meer dan 400.000 PBM.

Geen enkele vraag in dit openbaar onderzoek betreft hen expliciet!

Geen enkel criteria laat hen toe hun mening te geven, in de antwoorden op de 12 dubbelzinnige enquêtevragen.

Ze zet de persoon die deelneemt aan de enquête in een onmogelijke positie door hem, bijvoorbeeld twee tegenstrijdige stellingen in dezelfde vraag te laten beantwoorden. Dit punt werd in zijn tijd bekritiseerd door Inter Environment Brussel (IEB).

Brussel Mobiliteit houdt geen rekening met 400.000 mensen, en leg duidelijk hun feedback over de mobiliteitsproblemen die ze tegenkomen naast zich neer.

In plaats daarvan blijven-ze stilstaan bij clichés.

Om het gebrek aan onderzoek van “Good Move” te compenseren, startte de VZW Mauto Défense, een onderzoek met als doel uitgaande van een inventarisatie de verwachtingen en behoeften van PBM in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter in kaart te brengen (volledig enquête te zien op www.mautodefense.be in het frans … weldra in het Nederlands).

 

Enkele kerncijfers uit het onderzoek:

 • PBM’s reizen voornamelijk met de wagen: 65,4% tussen 20 en 29 jaar oud, en 93,8% tussen 70 en 79 jaar oud.

 • Slechts 49,2% van de PBM’s beweert een parkeerkaart voor gehandicapten te hebben.

 • 67,8% van de PBM’s verklaard dat ze niet of moeilijk een door een wettelijk gesignaleerd bord gereserveerde plaats vinden, en hekelen het flagrante gebrek aan deze plaatsen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

 • 78% zijn van mening dat de “Good Move” maatregelen die al zijn toegepast of nu worden geïmplementeerd, meer mobiliteitsproblemen veroorzaken in plaats van minder.

Infos (niet te publiceren aub): Lucien Beckers – 0477/470.550 – mautodefense@gmail.com

* De online enquête vond plaats van 28/2/21 tot 28/4/21 en verzamelde 503 reacties, waarvan er 441 werden bewaard, die voldeden aan de gestelde PBM-criteria. 

92,5% beantwoordde de vragenlijst in het Frans en 7,5% in het Nederlands.  

83,4% woont in de Brusselse regio en 16,6% gaan er regelmatig heen. 53,5% vrouwen reageerde en 46,5% mannen. De maximale foutmarge voor een enquête op 441 mensen is +/- 4,67%. 

Naast de vragen die het mogelijk maken om de respondenten duidelijk te identificeren op sociaal-demografisch niveau, en dus de representativiteit van steekproef te garanderen heeft de enquête de volgende onderdelen: verplaatsingen (middelen, problemen), parkeren, waarom zich verplaatsen , wat te denken over de maatregelen genomen door Brussel-Mobiliteit? De enquête is integraal gepubliceerd (in het frans en weldra in het Nederlands) op de website www.mautodefense.org

 

Enquête betreffende de snelheidslimiet tot 30km/u in het Brussels Gewest

Dit onderzoek wordt georganiseerd op initiatief van de VZW Mautodéfense

 

Doelstelling van de enquête

 

De mening verzamelen van inwoners van het Brussels Gewest en van mensen die in België wonen en naar het Brussels Gewest komen, betreffende de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen met betrekking tot de snelheidslimiet tot 30km/u.

Uw deelname zal erg nuttig zijn !

 

Om de anonimiteit en vertrouwelijkheid van uw antwoorden te garanderen, zullen we uw naam of persoonlijke contactgegevens niet verzamelen. Aan het einde van de vragenlijst worden u enkele vragen gesteld over uw sociaal-demografische kenmerken om eventuele vertekende steekproeven te corrigeren en ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De resultaten worden samengevoegd en zullen u noch uw antwoorden identificeren. De antwoorden worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor hun analyse, d.w.z. ongeveer zes maanden, daarna worden ze gewist en worden alleen de tabellen met de algemene statistische resultaten bewaard.

Neem alstublieft tien minuten de tijd om deze vragenlijst in te vullen.

 

Deze enquête loopt van 25 maart 2021 tot 15 Mei 2021

 

Als u vragen heeft over dit onderzoek of over het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten, neem dan contact op met md.pmr.survey@gmail.com

Mobiliteitsenquête voor mensen met beperkte mobiliteit in het Brussels Gewest

De vzw Mauto-Défense lanceert een publieksenquête onder mensen met verminderde mobiliteit in het Brussels Gewest, en bij degenen die om verschillende redenen (professioneel, medisch, sociaal, cultureel, administratief, enz.) zich naar het Brussels Gewest dienen te verplaatsen.

Het doel van deze enquête is om, vertrekkend van een inventarisatie, een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen en behoeften van mensen met beperkte mobiliteit (PBM). En van daaruit, verbeteringen voor te stellen betreffende de mobiliteit van PBM's.

Dit gaat u zeker aan als u mobiliteitsproblemen ondervindt bij uw verplaatsingen in het Brussels Gewest : Zwanger, verplaatsingen met kinderwagen (kinderen), wandelstok, krukken, rollators, motorische handicap of andere, hart- of ademhalingsproblemen, beweging met instrumenten, gereedschap of ladingen (koffers, zware tassen, dossiers, etc.), leeftijd, artrose en misvorming van de onderste ledematen, groote, geïmmobiliseerd ledemaat (gips, spalk, etc.), rolstoel, en de lijst kan nog verder worden uitgebreid.

Als een van deze omschrijvingen op u van toepassing is, dan gaat dit onderzoek u aan .

Het zal online toegankelijk zijn van 2 maart tot 18 april 2021. Deze enquête is geanonimiseerd, de resultaten worden gepresenteerd in tabellen met geaggregeerde statistieken. Devragenlijst is nu <hier> beschikbaar.

De redenen die ons ertoe hebben aangezet om deze enquête uit te voeren :

Het Brussels Gewest telt volgens verschillende schattingen meer dan 400.000 mensen met beperkte mobiliteit (PBM) (Europese Unie; AVIQ - Wallonie famille santé handicap - Federatie Wallonië-Brussel). Het Gewestelijk Mobiliteitsplan (Good Move) was gebaseerd op een openbare raadpleging waarvan de PBM niet echt geraadpleegd werden, praktisch niets betroffen hen in deze enquête. 

De nieuwe maatregelen die Brussel-Mobiliteit om de mobiliteit in het Gewest te reorganiseren heeft genomen lokken nu tal van reacties en protestacties uit onder PBM’s, die verband houden met het bemoeilijken van hun mobiliteit en het gebrek aan aandacht voor hun problemen, zonder dat een passende oplossing wordt voorgesteld. Vooral omdat voor de meeste mensen met beperkte mobiliteit de auto het enige vervoermiddel is, dat hun beperkingen minimaliseert door het vermijden van lange en ongeschikte verplaatsingen naar het openbaar vervoer, de slopende wachttijden en de ongeschiktheid van openbare voertuigen betreffende hun moeilijkheden.

Maak deze enquête bekend aan mensen om je heen die in een situatie van verminderde mobiliteit verkeren door dit bericht te delen (het kan ook als privébericht worden gedeeld).

 Persbericht  28/02/2021 - 23:00  

De vzw Mauto Défense lanceert een grote enquête over de mobiliteit van PBM's (Personen met Beperkte Mobiliteit) in Brussel.

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definieert de belangrijkste politieke oriëntaties op het gebied van mobiliteit. Dit plan, dat werd voorgelegd aan een openbare raadpleging, werd in 2020 goedgekeurd. Helaas werden personen met beperkte mobiliteit en a fortiori mensen met een handicap als zodanig niet in aanmerking genomen in dit plan, noch in de openbare raadpleging. Volgens AVIQ (Wallonie famille santé handicap - Fédération Wallonie-Bruxelles) vertegenwoordigen personen met beperkte mobiliteit (PBM) meer dan 40% van de Belgische bevolking, en vertegenwoordigen mensen met een handicap meer dan 15% van de bevolking. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we hun aantal (PBM + gehandicapten) dus schatten op meer dan 400.000.

 

De nieuwe maatregelen van Brussel-Mobiliteit om de mobiliteit in het Gewest te reorganiseren, heeft genomen lokken nu tal van reacties en protestacties uit onder PBM's, die verband houden met het bemoeilijken van hun mobiliteit, en het gebrek aan aandacht voor hun problemen, zonder dat een passende oplossing wordt voorgesteld. Vooral omdat voor de meeste mensen met beperkte mobiliteit de auto het enige vervoermiddel is dat hun beperkingen minimaliseert, door het vermijden van lange en ongeschikte verplaatsingen naar het openbaar vervoer, de slopende wachttijden en de ongeschiktheid van openbare voertuigen betreffende hun moeilijkheden.

 

De vereniging Mauto-Defense wil aan deze tekortkoming verhelpen. Het lanceert een openbare enquête onder de PBM's in het Brussels Gewest, en ook onder de PBM’s die om diverse redenen (professionele, medische, sociale, culturele, administratieve, enz.) naar het Brussels Gewest moeten komen.

 

Het doel van deze enquête is om, vertrekkend van een inventarisatie, een beter begrip te krijgen van de verwachtingen en behoeften van personen met beperkte mobiliteit (PBM). En van daaruit verbeteringen voor te stellen voor de mobiliteit van PBM's.

 

Deze vragenlijst wordt afgenomen in de vorm van een internetconsultatie van mensen met beperkte mobiliteit. Het zal online beschikbaar zijn van 1ste maart tot 18 April. Deze enquête is geanonimiseerd, de resultaten worden gepresenteerd in tabellen met geaggregeerde statistieken. 

De vragenlijst is nu beschikbaar via de link

https://www.survio.com/survey/d/W2D3Y2Y6P3Q9J0N3N voor de Nederlandse versie. 

 

De VZW Mauto Défense verdedigt automobilisten en motorrijders. Ze beheert ook de Facebook-groep "L’automobiliste en a marre" (op heden 38.500 leden).

Waarom niet alle SUV’s SUV’s zijn

Het is bij al wie de auto niet echt een warm hart toedraagt tegenwoordig bon ton om alle auto’s die qua look of vorm ook maar enigszins afwijken van de gangbare drievolumeberline te definiëren als “SUV” of erger nog, als “terreinwagen”, met de bedoeling om ze weg te zetten als oorzaak van vervuiling, zware ongevallen, meer files en minder parkeergelegenheid...

Bruzz 16 september 2020

Bruzz 20:09:16.jpeg

Persbericht 10/02/2021 - 15:30 uur

De VZW Mauto Défense nodigt 5 ministers van Mobiliteit uit om de rijcoaching "Go For Safe Driving" te volgen!

De vzw Mauto Défense wil laten zien dat ze proactief is in de verkeersveiligheidssector door haar leden een “Go for Safe Driving” coaching aan te bieden (https://www.mautodefense.org/safedriving-1 ). Ze biedt coaching aan voor een betere benadering van het rijden op de weg, waarbij eventuele slechte reflexen en gewoonten worden gewist. Een sessie (theoretisch en praktisch) duurt in totaal 4 uur.

Om de ministers verantwoordelijk voor verkeersveiligheid en mobiliteit bewust te maken van de verdiensten van deze aanpak, heeft de vereniging een uitnodiging verstuurd om deze opleiding kosteloos te volgen aan de volgende ministers :

 • Mevrouw Lydia Peeters Vlaamse Minister van mobiliteit.

 • Mevrouw Elke van den Brandt Brussels minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 • Mevrouw Valérie De Bue Waals minister van Verkeersveiligheid.

 • De heer Georges Gilkinet Federaal minister van Mobiliteit.

 • De heer Philippe Henry Waals minister van Mobiliteit.

 

De vzw Mauto Défense komt op voor automobilisten en motorrijders, en beheert de Facebook-groep "L’automobiliste en marre" (38.000 leden).

Contact (gelieve niet te publiceren): Lucien Beckers - 0477 / 470.550 - www.mautodefense.org - mautodefense@gmail.com

Standaardbrief gericht aan ministers in bijlage.

Evenement in Brussel op 11 maart

Mauto Défense en FEBET protesteren tegen het mobiliteitsbeleid op donderdag 11 maart om 9.30 uur Gare du Nord in Brussel.

Kom langs en vermeld op de pagina van "The Motorist is fed up! " dat u deelneemt!

Persbericht 02/10/2021 - 15:30 uur

De VZW Mauto Défense nodigt 5 ministers van Mobiliteit uit om de rijcoaching "Go For Safe Driving" te volgen!

De vzw Mauto Défense wil laten zien dat ze proactief is in de verkeersveiligheidssector door haar leden een “Go for Safe Driving” coaching aan te bieden (https://www.mautodefense.org/safedriving-1).

 

Ze biedt coaching aan voor een betere benadering van het rijden op de weg, waarbij eventuele slechte reflexen en gewoonten worden gewist. Een sessie (theoretisch en praktisch) duurt in totaal 4 uur.

Om de ministers verantwoordelijk voor verkeersveiligheid en mobiliteit bewust te maken van de verdiensten van deze aanpak, heeft de vereniging een uitnodiging verstuurd om deze opleiding kosteloos te volgen aan de volgende ministers :

• Mevrouw Lydia Peeters Vlaamse Minister van mobiliteit.

• Mevrouw Elke van den Brandt Brussels minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

• Mevrouw Valérie De Bue Waals minister van Verkeersveiligheid.

• De heer Georges Gilkinet Federaal minister van Mobiliteit.

• De heer Philippe Henry Waals minister van Mobiliteit.

De vzw Mauto Défense komt op voor automobilisten en motorrijders, en beheert de Facebook-groep "L’automobiliste en marre" (38.000 leden).

Vrijdag 18 december: Nee naar de stad 30 !

Download hier uw A4-poster en plak deze op uw achterraam.

Dinsdag 15 december 2020

We zijn in de pers : bruzz.be

Maandag 14 december 2020

We zijn in de pers : bruzz.be

Persbericht - zondag 13 december 2020 - 23:00 uur

De vzw Mauto Défense vraagt een belangrijkere heropening aan van het Ter Kamerenbos.

Deze maandag 14 december tussen 8 uur en 9 uur 's morgens, heeft de vzw Mauto Défense – verantwoordelijk voor de Facebook-groep "l’automobiliste en a marre" (28.000 leden) - een nieuwe vreedzame aktie voeren aan de 5 ingangen van Ter Kamerenbos (Louise, Churchill, Defré, Lorraine, Brazilië). Het doel is om pendelaars in de nieuw zuidlus configuratie te verwelkomen en om een statement over te brengen. De manifesteerders vragen aan de overheid om eindelijk rekening te houden met de legale claims van de autobestuurders en motorijders en bekritiseren ten zeerste de beslissing van Brussel stad om slechts een klein gedeelte van de zuidlus te openen. Voor de zoveelste keer wordt de verkeerssituatie aangepast zonder voorafgaand overleg met alle aanklagende partijen, niet tegenstaande deze aanklagende partijen gelijk hebben gekregen voor de rechter. Ze voelen zich voor de zoveelste keer voor een voldongen feit geplaatst.

Bovendien, deze nu geldende verkeerssituatie lost de ondraaglijke verkeersopstoppingen van de Waterloosteenweg en de aangrenzende wijken niet op.

Mauto Défense sluit zich aan bij het Collectief tegen de sluiting van het Ter Kamerenbos om ten minstens gedurende de week een tweerichtingsverkeer route tussen de Louizalaan en de Brasilialaan te eisen.

De vereniging stelt eveneens de aanleg van een fietspad door het Terkamerenbos voor tussen Louise en Lotharingen, en een tweede fietspad van Oost naar West en dit om de veiligheid van de fietsers te vrijwaren.

De standaard - 9/09/2020

De Standaard - 9-9-2020111220.jpg

De Morgen - 10/12/2020

De Morgen - 10- 12 -2020111220.jpg

BELANGRIJK !

Vul de VUB/ULB vragenlijst zo snel mogelijk in met de gewoonten van Ter Kamerenbos 

Zeer gebrekkige kennis van de verkeerscode bij jongeren (VAB-Fietstest)

BRUSSEL 03/11 07:08 (BELGA)


Amper een op de vier Vlamingen heeft voldoende kennis over de verschillende verkeersregels voor fietsen om te slagen voor een theorie-examen. Dat blijkt dinsdag uit de online fietstest van VAB. Vooral jongeren tussen 18 en 25 scoren slecht: amper 14 procent slaagt voor de test.

De fiets wint aan belang in het verkeer en daarom is het belangrijk dat de verschillende verkeersregels door iedereen gekend zijn, zo stelt de mobiliteitsorganisatie. VAB voerde daarom een online fietstest uit bij 6.600 Vlamingen, met 25 vragen die allemaal te maken hadden met verkeersregels over fietsen.

Uit de resultaten blijkt dat slechts 25 procent van de deelnemers een score van 20 of meer op 25 haalt, en dus volgens de regels van het theorie-examen geslaagd is. De groep deelnemers die het slechtst scoort op de test, zijn de 18 tot 25-jarigen: slechts 14 procent van hen is geslaagd voor de test. De 36- tot 45-jarigen scoren het best, maar in die leeftijdsgroep slaagt nog altijd maar 30 procent van de deelnemers.

Volgens VAB bereiden jongeren zich vaak niet grondig genoeg voor op het theoretisch examen. Het slaagpercentage is in 2019 gedaald naar 39,2 procent, terwijl dat in 2016 nog 61,7 procent was. Dat heeft volgens VAB deels te maken met de aanpassing van de rijexamens, maar ook de instructeurs van de VAB-Rijschool stellen dat veel leerlingen de verkeersregels onvoldoende kennen. Vooral het toepassen van de verkeersregels in de praktijk vormt bij veel jongeren een probleem.