11. Probleem:

Zware vrachtwagens die in de stad rondrijden, en dubbel parkeren.
 

Oplossingen:

Het is duidelijk dat het onmogelijk is om het verkeer van vrachtwagens binnen grote agglomeraties volledig te verbieden. Het zou echter raadzaam zijn om het transitoverkeer van vrachtwagens te bestrijden, met name van buitenlandse vrachtwagens, die blindelings hun GPS volgen en zich vervolgens in de stadscentra bevinden, waardoor het verkeer wordt belemmerd. Wegen met een beperkte tonnage moeten worden uitgerust met camera's die overtreders kunnen beboeten (denk aan de recente instorting van een brug in Frankrijk, na de passage van een vrachtwagen van 40 ton, waar 19 ton de limiet was die werd opgelegd...).
Om dubbel parkeren te voorkomen, moeten er losplaatsen worden voorzien, beperkt in duur en gebruiksuren, waarbij voorrang wordt gegeven aan de uren waarop het verkeer het minst zwaar is.

 

12. Probleem:

nieuwe transportmiddelen (scooters, fietsen & gedeelde scooters) nemen steeds vaker op anarchistische wijze de openbare ruimte over en respecteren de verkeersregels niet.
 

Oplossing:

ruimtes die zijn gereserveerd voor hun parkeerplaats moeten duidelijk worden afgebakend. Al deze voertuigen moeten worden geregistreerd, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en indien nodig beboet. We vragen ook om het verwijderen van de eenrichtingsvergunning voor fietsen, wat we beschouwen als een ongevalveroorzakende maatregel.

13. Probleem:

Verzekering en rijbewijs tekortkomingen.
 

Oplossingen:

Op elk voertuig moet een sticker worden aangebracht om de conformiteit en de geldigheid van de verzekeringspolis aan te tonen. De exorbitante prijs van een rijbewijs (die mensen aanmoedigt om het zonder rijbewijs te doen!) moet sterk worden verlaagd. Wij stellen voor dat de rijscholen gedeeltelijk worden gesubsidieerd door het manna dat wordt geïnd door middel van verkeersboetes, accijnzen op brandstof en belastingen op het rijden, de registratie, etc. (zie ook punt 13).
 

14. Probleem:

het 'rijbewijs'-examen is te theoretisch en niet praktisch genoeg.
Het hebben van een rijbewijs betekent alleen maar het hebben van een boekige kennis van de regels van de weg, maar geen notie van defensief rijden.

 

Oplossing:

We vragen dat een deel van het financiële manna van verkeersboetes wordt toegewezen aan de verplichte defensieve rijopleiding als onderdeel van de vergunningsprocedure.
Wij vragen ook om een gemoderniseerde aanpassing van de wegcode (die wij respecteren en aanmoedigen), in coördinatie met het in artikel 1 genoemde orgaan.

 

15. Probleem:

geleidelijke vernietiging van het industriële en commerciële weefsel van de automobielindustrie (fabrikanten, importeurs, distributeurs en onderaannemers).
 

Oplossing:

wijzigingen in de regelgeving moeten ten minste 5 jaar van tevoren worden aangekondigd, zodat het instrument zich kan aanpassen.
 

16. Probleem:

de Oldtimers/"O" plaat situatie. Ze kunnen nu echter op steeds minder plaatsen en met steeds lagere snelheden worden gebruikt.In Vlaanderen, alleen getroffen voertuigen meer dan 40 jaar oud zijn een uitzondering op LEZs in te voeren. Maar de gemeenten zijn vrij om deze regel al dan niet toe te passen! In Antwerpen, bijvoorbeeld, mogen auto's ouder dan 40 jaar in de LEZ rijden, maar ze moeten wel een vergoeding betalen! Deze wetgeving is op zijn zachtst gezegd nevelig...In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dingen lijken duidelijker: auto's met "O" platen meer dan 30 jaar oud zijn toegestaan in de LEZ, zonder enige andere vorm van beperking. Onder de 30 jaar is het basisreglement van toepassing (inschrijving via de website, 35€ vergoeding, maximaal 8 keer per jaar).In Wallonië zijn de zaken nog niet in de vorm van een wet gegoten, maar er is sprake van een volledige uitzondering voor voertuigen, al dan niet oud, die minder dan 3000 km/jaar afleggen. Eenvoudig op papier, maar moeilijk toe te passen en vooral te controleren (tegenprestatie als je met het voertuig naar het buitenland gaat, bijvoorbeeld...).

Oplossing:
Het is absoluut noodzakelijk om deze maatregelen te vereenvoudigen en ze een echte samenhang te geven. Het is uiteraard aan de FBVA om de politieke leiders een verbetering van de maatregelen voor te stellen.

 

Enkele sterke punten van onze filosofie.

 

 


 
We zijn VOOR:

 • De oprichting van een hoger orgaan, bestaande uit specialisten op het gebied van auto's, motorfietsen en vakbladen, die in staat zijn om tegenwicht te bieden aan autofobe milieulobby's.

 • Een beredeneerde verdeling van het wegen- en stadsnetwerk, zonder stigmatisering van een of ander vervoermiddel, in een door iedereen respectabele organisatie.
  De toepassing van een gemoderniseerd verkeersreglement, bestaande uit eenvoudige en logische regels.

 • Een gemotiveerde toepassing van snelheidslimieten die gerechtvaardigd en aanvaardbaar zijn voor iedereen.

 • Geleidelijke toepassing van milieumaatregelen, gecoördineerd met de verschillende componenten van efficiënte mobiliteit.

 • Neem de defensieve rijopleiding op in het rijbewijscurriculum.

 • Zware straffen voor alcohol- en telefoongebruik tijdens het rijden, gebrek aan verzekering of rijbewijs.

 • Het gebruik van belastinginkomsten met betrekking tot voertuigbezit en -gebruik, en die uit verkeersboetes, EXCLUSIVELY voor wegenonderhoud, bewegwijzering, verkeersveiligheid in de breedste zin van het woord, en de opleiding van nieuwe chauffeurs.

 • Een respect en een valorisatie van het auto-erfgoed.

 • Een terugkeer naar de verantwoordelijkheid van de gemiddelde bestuurder in tegenstelling tot een reeks verbodsbepalingen en permanent "politiewerk".

 • Prijzen per minuut en niet per uur in openbare parkeergarages.

 • Nieuwste generatie hybride en dieselmotoren
   

Wij zijn TEGENBOUW:

 • Blinde repressie van de gewone automobilist en motorrijder.

 • Een nivellering, waarbij goede bestuurders systematisch worden gestraft, die gedwongen worden onverantwoordelijke regels te volgen, bedoeld om een klein deel van de gebruikers die zich niet aan de regels houden, te bestraffen.

 • De invoering van een op punten gebaseerde licentie.
   

 • Stigmatisering van dieselmotoren en SUV's, uitgevoerd door duidelijk slecht geïnformeerde ambtenaren.
   

 • Steeds hogere belastingen en een steeds restrictiever gebruik van voertuigen.
   

 • De zinloze wildgroei van flitspalen (vast, mobiel, doorsnede).
   

 • Het mogelijke verbod op apparaten van het type "Coyote" en op toepassingen van het type "Waze".
   

 • Het systematisch opheffen van parkeerzones en het misbruiken van de prijzen van parkeermeters en openbare parkeergarages.
   

 • Toegestaan eenrichtingsfietsverkeer.
   

 • Niet-reglementaire verkeersdrempels.
   

 • De veralgemening van de elektromotorisering.