top of page

Home /

67,8% van de Brusselaars, of 2 op 3, is het niet eens met de veralgemening van 30km/u!

Persbericht 17/06/2021 11:30

De veralgemeende 30km/u maakt geen deel uit van het "Good Move"-plan, in tegenstelling tot wat men de Brusselaars probeert te doen geloven! Het plan voorziet slechts enkele maatregelen om in bepaalde wijken 30km/u in te stellen, binnen een straal van 1 tot 2,5km eromheen!


Om de waarheid te herstellen door alle gebruikers het woord te geven, heeft de VZW Mauto Défense daarom van 24/3/21 tot 16/5/21 een onderzoek uitgevoerd (wordt binnenkort gepubliceerd) naar de implementatie van de veralgemeende 30km/h in de Brusselse regio. Het verzamelde 17.862 antwoorden op vragenlijsten in het Frans en het Nederlands, meer dan het dubbele van de 8.279 burgerrespondenten op de openbare enquête die zogenaamd legitimiteit zou geven aan het "Good Move"-plan! De maximale foutmarge voor een enquête onder 17.862 mensen is +/- 0,73%. We mogen aannemen dat deze burgers ongeveer 40.000 leden van hun gezin vertegenwoordigen!


We stellen verbaasd vast dat in het Brussels Gewest 63,2% van de mensen nog nooit van het "Good Move"-plan hebben gehoord en 90,7% in de twee Brabantse regio’s. Dit roept vragen op over de publiciteit en de burgervoorlichting die voor dit plan is gevoerd. En over de legitimiteit van hun mening. Als ¾ van de mensen nog nooit van het "Good Move" plan hebben gehoord dan betekent dit dat de openbare raadpleging die werd gehouden slechts bij een klein gedeelte van de bevolking werd gehouden en is ze dus noodzakelijkerwijs niet representatief.


We mogen ons dan ook legitiem afvragen hoe dit minderheidsdeel van de bevolking is gecontacteerd! Een simpele regel van drie toont aan dat als slechts 36,8% van de inwoners van het BHG gehoord heeft van het "Good Move"-plan, de meningen voor dit plan slechts van 26,9% tot 33,1% van de bevolking van de hoofdstad komen. We kunnen dus concluderen dat "Brussel-Mobiliteit" alle burgers een plan oplegt dat slechts door een kwart of zelfs een derde van hen gekend en goedgekeurd is. En 3 op 4 Brusselaars (75,3%) zijn van mening dat de automobilisten en motorrijders vervolgens onvoldoende werden geraadpleegd in het plan “Good Move” voor de veralgemening van de invoering van 30km/u.


Andere onderzoeksresultaten zijn ook veelzeggend:

  • 73,8% van de Brusselaars bezit minstens één auto en 78,1% van hen gebruikt de auto om zich in Brussel te verplaatsen.

  • 67,8% van de Brusselaars zegt het niet eens te zijn met de veralgemening van 30km/u, in tegenstelling tot wat Brussel Mobiliteit beweert.

  • 66,9% van de gebruikers die reageerden, gelooft op basis van ervaringsfeedback dat deze snelheid leidt tot een hoger motortoerental dan bij 50 km/u, en dus een hoger brandstofverbruik en vervuiling.

  • 57,9% van de laatstgenoemden denkt dat de veralgemeende 30km/u het aantal ongevallen niet vermindert.

  • 81,4% van de Brusselaars is van mening dat het alternatieve aanbod voor de auto in de regio totaal ontoereikend is of ontbreekt, wegens de beperkingen die hen worden opgelegd door het "Good Move"-plan

  • 79,2% van de Brusselaars is van mening dat een einde moet worden gemaakt aan de veralgemeende 30 km/u door de maatregel te vervangen door slimme en lokaal aangepaste oplossingen (risicogebieden, zwarte plekken voor ongevallen).

  • We merken op dat hoe meer de families van de respondenten groter zijn, hoe meer ze zich betrokken voelen bij het onderzoek. De vragenlijst die het Gewest voorstelt voor het plan "Good Move", bevat echter geen enkele vraag over de mobiliteit van gezinnen, die duidelijk vergeten zijn! Verbazingwekkend ...


De VZW Mauto Défense verdedigt automobilisten en motorrijders en beheert de Facebook-groep "L'automobiliste en marre" en haar 42.000 leden - www.mautodefense.org

תגובות


bottom of page