top of page
light-trails-highway-5k-to-3840x2400.jpg

Wie zijn we?

Home / Wie zijn we

Wie zijn we?

De Facebook-groep "L’automobiliste en a marre" is een beetje bij toeval gemaakt in oktober 2018 door Lucien Beckers.

Inderdaad sinds enkele jaren werd het duidelijk dat de wagen het zwart schaap is geworden voor zij die geloven dat de toekomst van de planeet afhangt van de gasemissies en de stofparticulen die ze produceert. Deze autofobie heeft talrijke gevolgen.

constante verlaging van snelheidslimieten, installatie van snelheid brekers, obsessieve repressie, verhoging van belastingen en accijnzen, verhoging van brandstofprijzen en in het bijzonder dieselbrandstof , creatie van lage-emissiezones (LEZ), massale verwijdering van parkeerplaatsen, enz ...

De gezondheidscrisis van maart 2020 heeft deze trend verder verstevigd, want de politieke wereld heeft schaamteloos geprofiteerd van de coronamaatregelingen door te beweren dat het opleggen van sociale distantiëring het creëren van afgezwakte, stille straten en gebieden vereiste en tegelijk de aanleg van fietspaden noodzakelijk maakte. Fietspaden die hopeloos leeg blijven!

Vandaag zijn de automobilisten deze politiek van het voldongen feit in een richting die alle gebruikers van thermische voertuigen beschamend stigmatiseert beu. De kleine groep is ondertussen exponentieel gegroeid en heeft ondertussen nu reeds meer dan 41.000 leden!

Om hen officieel te vertegenwoordigen, werd de vzw Mauto Défense opgericht.

Deze vzw wordt bestuurd door 6 bestuurders bijgestaan door een 15 tal vrijwilligers.

Qui sommes-nous?

We krijgen vaak kritiek dat we weerhoudend zijn tegen elke verandering. Dit is onjuist, volledig fout!

Over de noodzaak dat de mobiliteit dient te verbeteren zijn we ons wel degelijk bewust. We kunnen niet steeds meer voertuigen op onze wegen en in onze straten toelaten zonder redelijke aanpassingen, aanpassingen bedoeld om onze verplaatsingen gemakkelijker en vloeiender te maken.

Maar niet op de eenzijdige en ongecoördineerde manier die onze regeringen toepassen!

Het “Good Move”-plan dat werd bekrachtigd in het laatste politieke meerderheidsakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in feite een totale ontkenning van de democratie. De peiling die in principe bedoeld was om het Good Move plan te legitimeren verzamelde slechts 8.000 meningen, waarvan slechts de helft gunstig was voor het plan.

4.000 burgers hebben dus de toekomst van Brusselse mobiliteit bepaald en dit voor meer dan 1 miljoen inwoners! Dit plan is eveneens nooit gestemd door het Brusselse parlement ...

We hebben een “Witboek” opgesteld met daarin een aantal concrete voorstellen.

Die vindt u op deze website.

Wat is onze visie?

Quelle est notre vision?

Wat vragen we?

We roepen daarom op tot een moratorium betreffende  het “Good Move” -plan en de onmiddellijke terugtrekking van alle illegaal gemarkeerde fietspaden.

Tevens eisen we de oprichting van een ronde tafel die de evenredigheid van de verschillende mobiliteitsactoren representatief vertegenwoordigd, dit om de onenigheden uit te klaren en een samenhangend en alomvattend beleid te bepalen.

 

We weigeren tevens de sluiting van het Ter Kamerenbos, in ieder geval zoals ze tot nu wordt opgedrongen.

Que demandons-nous?

U vindt de meeste van onze eisen en voorstellen in ons witboek

bottom of page