top of page

Home /

72,1% van de mensen met verminderde mobiliteit (PBM), denken dat het plan “Good Move” hun mobiliteit

Persbericht 18/05/2021 - 18:00

72,1% van de mensen met verminderde mobiliteit (PBM), denken dat het plan “Good Move” hun mobiliteit bemoeilijkt!


Een tweetalige enquête* uitgevoerd door de VZW Mauto Défense, toont aan dat in tegenstelling met wat Mobiliteit Brussel bevestigd, meer dans 400.000 mensen met beperkte mobiliteit zich vergeten en achter uitgesteld voelen, door de nieuwe maatregelen van het “Good Move” plan.


Het openbaar onderzoek georganiseerd door Mobiliteit Brussel om het mobiliteitsplan “Good Move” goed te keuren, heeft het probleem van mensen met beperkte mobiliteit (PBM) verwaarloosd. Niettemin, zijn er in de regio, meer dan 400.000 PBM.


Geen enkele vraag in dit openbaar onderzoek betreft hen expliciet!


Geen enkel criteria laat hen toe hun mening te geven, in de antwoorden op de 12 dubbelzinnige enquêtevragen.


Ze zet de persoon die deelneemt aan de enquête in een onmogelijke positie door hem, bijvoorbeeld twee tegenstrijdige stellingen in dezelfde vraag te laten beantwoorden. Dit punt werd in zijn tijd bekritiseerd door Inter Environment Brussel (IEB).


Brussel Mobiliteit houdt geen rekening met 400.000 mensen, en leg duidelijk hun feedback over de mobiliteitsproblemen die ze tegenkomen naast zich neer.


In plaats daarvan blijven-ze stilstaan bij clichés.


Om het gebrek aan onderzoek van “Good Move” te compenseren, startte de VZW Mauto Défense, een onderzoek met als doel uitgaande van een inventarisatie de verwachtingen en behoeften van PBM in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter in kaart te brengen (volledig enquête te zien op www.mautodefense.be in het frans … weldra in het Nederlands).


Enkele kerncijfers uit het onderzoek:

  • PBM’s reizen voornamelijk met de wagen: 65,4% tussen 20 en 29 jaar oud, en 93,8% tussen 70 en 79 jaar oud.

  • Slechts 49,2% van de PBM’s beweert een parkeerkaart voor gehandicapten te hebben.

  • 67,8% van de PBM’s verklaard dat ze niet of moeilijk een door een wettelijk gesignaleerd bord gereserveerde plaats vinden, en hekelen het flagrante gebrek aan deze plaatsen in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

  • 78% zijn van mening dat de “Good Move” maatregelen die al zijn toegepast of nu worden geïmplementeerd, meer mobiliteitsproblemen veroorzaken in plaats van minder.

Infos : Lucien Beckers – mautodefense@gmail.com


* De online enquête vond plaats van 28/2/21 tot 28/4/21 en verzamelde 503 reacties, waarvan er 441 werden bewaard, die voldeden aan de gestelde PBM-criteria.

92,5% beantwoordde de vragenlijst in het Frans en 7,5% in het Nederlands.

83,4% woont in de Brusselse regio en 16,6% gaan er regelmatig heen. 53,5% vrouwen reageerde en 46,5% mannen. De maximale foutmarge voor een enquête op 441 mensen is +/- 4,67%.

Naast de vragen die het mogelijk maken om de respondenten duidelijk te identificeren op sociaal-demografisch niveau, en dus de representativiteit van steekproef te garanderen heeft de enquête de volgende onderdelen: verplaatsingen (middelen, problemen), parkeren, waarom zich verplaatsen , wat te denken over de maatregelen genomen door Brussel-Mobiliteit? De enquête is integraal gepubliceerd (in het frans en weldra in het Nederlands) op de website www.mautodefense.org

Comments


bottom of page