top of page

Home /

Is het Good Move plan legitiem?


Mauto Défense vzw start een onderzoek naar de legitimiteit van het plan "Good Move".


De vereniging voor de verdediging van automobilisten en motorrijders Mauto Défense, heeft al meermaals ernstige twijfels geuit over de manier waarop de uitvoering van het (sterk betwiste) verkeersplan "Good Move" door de Brusselse autoriteiten is gelegitimeerd.


Zij beweren immers dat burgerraadplegingen, enquêtes, burgerlabs en andere panels op grote schaal onder de bevolking van de hoofdstad zijn verspreid, en dat de Brusselaars dus de gelegenheid hebben gehad zich over de kwestie uit te spreken.


Het gewestelijk bestuur noemt als voorbeeld een onderzoek dat tussen half juni en half oktober 2019 is uitgevoerd. Dit leverde 8.473 reacties op.


Mauto Défense hekelt dit resultaat als volstrekt niet representatief voor een bevolking van meer dan één miljoen honderdduizend inwoners en heeft daarom besloten de Brusselaars te vragen of zij zich voldoende geraadpleegd voelen. Onder andere PBM's en ambachtslieden werden vergeten in de 12 gestelde vragen...


De enquête "Is het Good Move-plan legitiem?" loopt tot 28 februari en is toegankelijk via de link https://www.survio.com/survey/d/Good-move
57 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page