top of page

Home /

MautoDéfense lanceert een enquête over de mobiliteit van Personen met Beperkte Mobiliteit in Brussel

Persbericht 28/02/2021 – 23 :00

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definieert de belangrijkste politieke oriëntaties op het gebied van mobiliteit. Dit plan, dat werd voorgelegd aan een openbare raadpleging, werd in 2020 goedgekeurd.


Helaas werden personen met beperkte mobiliteit en a fortiori mensen met een handicap als zodanig niet in aanmerking genomen in dit plan, noch in de openbare raadpleging. Volgens AVIQ (Wallonie famille santé handicap - Fédération Wallonie-Bruxelles) vertegenwoordigen personen met beperkte mobiliteit (PBM) meer dan 40% van de Belgische bevolking, en vertegenwoordigen mensen met een handicap meer dan 15% van de bevolking. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen we hun aantal (PBM + gehandicapten) dus schatten op meer dan 400.000.

De nieuwe maatregelen van Brussel-Mobiliteit om de mobiliteit in het Gewest te reorganiseren, heeft genomen lokken nu tal van reacties en protestacties uit onder PBM's, die verband houden met het bemoeilijken van hun mobiliteit, en het gebrek aan aandacht voor hun problemen, zonder dat een passende oplossing wordt voorgesteld. Vooral omdat voor de meeste mensen met beperkte mobiliteit de auto het enige vervoermiddel is dat hun beperkingen minimaliseert, door het vermijden van lange en ongeschikte verplaatsingen naar het openbaar vervoer, de slopende wachttijden en de ongeschiktheid van openbare voertuigen betreffende hun moeilijkheden.

De vereniging Mauto-Defense wil aan deze tekortkoming verhelpen.


Het lanceert een openbare enquête onder de PBM's in het Brussels Gewest, en ook onder de PBM’s die om diverse redenen (professionele, medische, sociale, culturele, administratieve, enz.) naar het Brussels Gewest moeten komen.

Het doel van deze enquête is om, vertrekkend van een inventarisatie, een beter begrip te krijgen van de verwachtingen en behoeften van personen met beperkte mobiliteit (PBM). En van daaruit verbeteringen voor te stellen voor de mobiliteit van PBM's.

Deze vragenlijst wordt afgenomen in de vorm van een internetconsultatie van mensen met beperkte mobiliteit. Het zal online beschikbaar zijn van 1ste maart tot 18 April. Deze enquête is geanonimiseerd, de resultaten worden gepresenteerd in tabellen met geaggregeerde statistieken.


De vragenlijst is nu beschikbaar via de link:

De VZW Mauto Défense verdedigt automobilisten en motorrijders. Ze beheert ook de Facebook-groep "L’automobiliste en a marre" (op heden 38.500 leden).

Comments


bottom of page